U.S. 1-888-9-TAXUSA
 
 
ISRAEL 09-9716018
  החברה המובילה למיסוי ישראלים
וחברות ישראליות בארצות הברית

 
   
התחל דוח מס לחברה אמריקאית
לעמוד השער של הגשת דו"ח מס לחברה אמריקאית
 
בעמוד זה תוכלו להתחיל את הכנת דוחות המס של החברה האמריקאית שלכם. בין אם מדובר בחברת היי-טק, חברה העוסקת במתן שירותים או מסחר ובין אם מדובר בחברת בת של החברה הישראלית שלכם, TAX USA תוכל להכין ולהגיש את כל הדוחות הנדרשים לצורך עמידה בתנאי החוק הפדרליים ושל כל מדינה בה החברה רשומה או פועלת.

1. שלב ראשון - מלא את הפרטים הבאים:
 

שם  החברה
כתובת החברה
מספר חברה EIN
תאור קצר של פעילות החברה
שם מנהל הכספים . מנכ"ל  
אימייל  
טלפון
הקלד את האותיות הבאות   XJUJHFF
שלח
   

2. שלש שני - שלח העתק של מסמכי הקמת החברה:
       א. Articles of Incorporation
       ב.
EIN Confirmation letter from the IRS

3. שלב שלישי - שלח העתק של דו"ח המס האחרון שהגישה החברה:
 
.C CORPORATION - דו"ח 1120 -  U.S. Corporate Income Tax Return שכולל:
              א
. דו"ח רווח והפסד מתואם למס בדולר ארה"ב
              ב.
מאזן SOLO בדולר ארה"ב
              ג. דו"ח התאמה בין ההון בספרים להון לצרכי מס
              ד. דיווח על בעלי מניות זרים המחזיקים 20% או יותר
              ה. דיווח על בעלי מניות המחזיקים 50% או יותר

 LLC / PARTNERSHIP -  דו"ח 1065 -  U.S. Return of Partnership Income שכולל:
              א. דו"ח רווח והפסד מתואם למס בדולר ארה"ב
              ב. מאזן SOLO בדולר ארה"ב
              ג. דו"ח התאמה בין ההון בספרים להון לצרכי מס
              ד. טופס K1 - דיווח לשותפים על חלקם ברווח / הפסד

4. שלב רביעי - שלח את הדוחות הכספיים של החברה לשנת המס של הו"ח:
       א. מאזן (דוגמא)
       ב. דו"ח רווח והפסד (דוגמא)
       ג. דו"ח על בעלי מניות
(דוגמא)
       ד. חלוקת הסעיפים הבאים לפי מדינות בארה"ב בהן פועלת החברה:
                 - רכוש קבוע
                 - משכורות
                 - שכ"ד משרדי / מחסן / מתקנים אחרים
                 - מכירות / הכנסות

כיצד לשלוח את החומר הנ"ל?
    
  א. באימייל:  i
nfo@tax-usa.net
       ב. בפקס: ישראל   ארה"ב
       ג. בדואר: רשימת סניפים

 
 
 
   

מה אומרים לקוחותינו:

  

>>"תודה על שירות מיקצועי, מהיר ויעיל. הגענו אליכם ברגע האחרון להגשת הדו"ח וקבלנו יחס מדהים וסבלני. כמובן שעמדנו בעזרתכם בלוחות הזמנים ומנענו מקנסות"

 

יריב פ., מנהל כספים

  


  

>>"כאשר החלטנו להקים חברה אמריקאית חפשנו חברה שתוכל ללוות אותנו בכל השלבים אותם נעבור בתהליך. TAX USA עשתה בדיוק את זה. צוות החברה עזר לנו להקים את החברה האמריקאית בצורה מיקצועית וברורה ולאחר מכן להכין עבורנו את דוחות המס כדי שנוכל להתמקד בהרחבת הפעילות. תודה."

 

לימור ש., חשבת

  


  

>>"הרואה חשבון הקודם שלנו לא היה מנוסה מספיק בטיפול בחברה ישראלית עם חברת בת אמריקאית הדורשת דיווחים מיוחדים על בעלי מניות זרים, העברות בין החברות ועוד. לאחר שקיבלנו קנס של $10000 החלטנו לשכור את שירותי TAX USA. לא רק שבטלתם לנו את הקנסות העצומים, נתתם לנו הדרכה יסודית בנושא מיסוי חברות אמריקאיות ומאז הדוחות מוגשים כנדרש "

 

בני מ., מנכ"ל

  


  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

 |   תנאים   |   מגזין   |   שירותים   |